Cvičení dětí s rodiči

 • Děti jsou rozděleny podle věku a motorických dovedností
 • Skupinky po 6 dětech
 • Šatna a herna s barem u tělocvičny

Jak vypadají naše lekce

 • Lekce trvá podle věku 30 nebo 45 minut
 • Náplní cvičení jsou cviky přirozené, zdravotní, cviky rovnováhy a odvahy, pohybové hry a tanečky
 • Nápady pro věku přiměřené pohybové aktivity, které rodiče mohou dělat i sami doma

Význam pohybu ve vývoji dítěte

 • pro každé dítě je pohyb jednou ze základních potřeb. Spontánní pohybový režim i cílené pohybové aktivity v raném období vývoje mají vliv na modelaci kostí i aktivitu jednotlivých svalových skupin každého dítěte
  cíleným cvičením můžete podpořit správné držení těla i koordinaci pohybů dítěte
 • cvičení také působí na kladné citové naladění (dítě má ze cvičení radost, po úspěšném zvládnutí cviku nabývá pocitu sebevědomí)
 • radost ze společné aktivity s dalšími dětmi za bezpečné přítomnosti rodičů
 • cvičením v kolektivu se dítěti formují i jeho charakterové vlastnosti (učí se přizpůsobovat se kolektivu, ohleduplnosti, nemůže uplatňovat stále jen sebe, ale musí dát možnost seberealizace i jiným dětem)
 • cvičení podporuje i aktivitu psychickou a napomáhá rozvíjet poznávací procesy (dítě se seznamuje s různými náčiními, učí se orientaci v prostoru, trénuje délku soustředění)
 • cvičení pomáhá rozšiřovat slovní zásobu dětí
 • děti si trénují paměť