Samostatné plavání v Letňanech

Poté, co děti povyrostou a jejich dovednosti to dovolí, plavou samostatně bez rodičů v bazénu ve Studiu Motýlek. Říkejme tomu třeba „přípravka“ na plavání ve velkém bazénu. Věková hranice pro samostatné plavání není striktně daná, ale zpravidla se děti osamostatňují po čtvrtém roce věku.

Chceme, aby zvládly lekci v bazénu bez pomůcek a aby byly schopné komunikovat se svými instruktorkami.

V lekcích nejprve rozvíjíme základní plavecké dovednosti dětí a posléze je učíme plaveckým způsobům znak a kraul.

Každá lekce trvá 40 minut, vedou ji společně dvě instruktorky a její součástí je na začátku rozcvička.

Ti, kterým je náš bazének již malý, přecházejí do velkého bazénu. V současné době plaveme s velkými dětmi v bazénu na Výstavišti v Holešovicích v úterý, čtvrtek a pátek.

Do plavecké výuky přijímáme i děti, které neprošly předchozími kurzy v bazénu Studia Motýlek nebo neplavaly vůbec.