Plavání pro děti se specifickými potřebami

Kurzy pro neslyšící děti i plavání pro děti se specifickými potřebami mají ve Studiu Motýlek dlouholetou tradici. Dětem můžeme vytvořit samostatnou skupinku, pokud je jich více, nebo je integrujeme mezi slyšící plavce. Po pár měsících plavání na nich téměř není poznat, že jsou „jiné“ než ostatní děti.

Plavání je pro tyto děti aktivitou, díky níž rozvíjejí svůj smysl pro orientaci v prostoru a pro rovnováhu. Učíme se základní plavecké dovednosti jako s ostatními „plaváčky“ – výdech do vody, splývání, odrazy, potápíme se a samozřejmě i skáčeme.

Před přijetím dítěte do kurzu se vždy seznámíme s jeho možnostmi a schopnostmi. Vybereme vhodný komunikační prostředek pro výuku a domluvíme si užívání znaků, kterým děti a jejich rodiče budou rozumět. Na začátku každé lekce si zopakujeme, co jsme se naučili a co se budeme učit, popř. doplníme znaky, které budeme potřebovat.