Samostatné cvičení dětí

Samostatné cvičení dětí v Motýlku je určeno pro děti od tří let.

Jak vypadají naše lekce

Lekce jsou zaměřeny především na všeobecnou pohybovou průpravu. Soustředíme se na rozvoj rychlostních, koordinačních a akčně-reakčních schopností. Především klademe důraz na rozvoj mezisvalové koordinace, držení těla, základ pro posílení jádra těla a utváření si správných pohybových stereotypů jako základních pilířů motoriky (chůze, běh, skoky).

V tomto věku se děti nejčastěji učí napodobováním, proto dbáme na přesnost ukázky provedení pohybu. Dětem zajišťujeme kvalitní ukázku provedení pohybu a samozřejmě dopomoc při jejich samostatných pokusech.

Využíváme znalosti ze sportovní i rytmické gymnastické průpravy dětí, sportovních her, atletiky, pohybové metody Pilates. Děti však nejlépe a nejzábavněji poznávají pohyb právě prostřednictvím her, které jsou značným motivačním faktorem stejně tak, jako sama dětská potřeba pohybu. V hodinách pracujeme s mnoha variantami tělocvičného nářadí a náčiní, aby lekce byly stále pestré a pro děti lákavé. Samozřejmě nechybí ani rozvoj rytmizace pohybu pomocí hudební předlohy, dětských říkanek a písniček.