Tvořivé dílny

Smyslohrátky

 • Prožitkový kurz pro děti s rodiči

 • Skupina 8 dětí ve věku 1,5 – 4 roky

Jak vypadají lekce?

 • Lekce trvá 60 minut

 • Každá lekce má své téma reflektující roční období a zájmy dětí.

 • K danému tématu je připraveno více než 10 stanovišť, které si dítě vybírá podle svého zájmu.

 • Rodič je pozorovatelem, v případě potřeby poskytuje dítěti podporu.

 • Stanoviště jsou různorodá, aby měly děti možnost zapojit všechny své smysly. Užijí si například suché i mokré sensory play, malé světy, společné projekty, výtvarné činnosti i pohybové aktivity. 

 • Ukazujeme si jednoduché pokusy, které si děti mohou pod vedením lektorky také vyzkoušet.

 • Z výtvarného koutku si děti svůj výrobek odnáší domů. 

 • Součástí lekcí bývají i ukázky tematických knih nebo společenských her vhodných pro daný věk.

 

Zábavné objevy 

 • Prožitková akce s příběhem pro děti od 3 do 6 let

 • Skupina 10 dětí

Jak lekce probíhá?

 • Lekce trvá 90 minut

 • V úvodní části se s dětmi vžíváme do příběhu a odhalujeme dobrodružství, které nás čeká. Plníme společné úkoly jako šifry, hledačky, skládačky, společné tvořivé projekty, pohybové hry. (cca 30 minut)

 • V druhé části je pro děti připraveno více než 10 stanovišť, kde si volně hrají a tvoří s různým materiálem. Čeká na ně suché i mokré sensory play, malé světy, výtvarné činnosti, pohybové aktivity, společenské hry, zábavné pokusy, pohybové aktivity. Stanoviště si děti volí podle svého zájmu. Lektorka poskytuje podporu, ukazuje možnosti činností. (cca 50 minut)

 • Na závěr máme poslední společnou aktivitu, kterou příběh uzavíráme. (cca 10 minut)

Hravé vaření

 • Malí kuchtíci ve věku 4 – 8 let se učí nejen vařit, ale i etiketu, stolování a vzájemné spolupráci celé party kuchařů. Hravě dojde na hygienu a bezpečnost při vaření.

 • Kurz povedou skvělé Anička a Anetka Žatecké, zkušená lektorka a učitelka.

 • Součástí lekce je i tvořivá část na dané téma. Děti budou malovat, lepit, kreslit, prostě tvořit.

 • Na závěr pozvou své rodiče k prostřenému stolu, aby se pochlubily svými výtvory.

 • Co víc si přát, než mít hodinu a půl spokojené tvůrčí dítě a na závěr moci společně zkonzumovat část jejich tvoření?

MIMI smyslohrátky

 • Prožitkový kurz pro děti s rodiči

 • Skupina 6 dětí ve věku 9 – 12 měsíců (lezoucí) nebo 12 – 18 měsíců (chodící)

 • Příběhová akce plná smyslohraní, tvoření a poznání.

 • Oblíbené Smyslohrátky v úpravě pro nejmenší děti, které ještě leccos rády ochutnávají. Společně s dětmi si užijete zábavu na několika stanovištích uzpůsobených danému věku. Můžete se těšit třeba na barevnou rýži, modelínu, vodu i barvy. Budeme přesypávat, přelévat, lovit i malovat. A bude toho ještě víc.

Jak vypadají lekce?

 • Lekce trvá 60 minut

 • Každá lekce má své téma reflektující roční období a zájmy dětí.

 • K danému tématu je připraveno více stanovišť, které si dítě vybírá podle svého zájmu.

 • Stanoviště jsou různorodá, aby měly děti možnost zapojit všechny své smysly. Užijí si například suché i mokré sensory play, malé světy, společné projekty, výtvarné činnosti i pohybové aktivity.

Jaké jsou přínosy smyslohraní a tvoření ve vývoji dětí?

 • rozvoj fantazie a kreativity

 • trénink jemné i hrubé motoriky

 • trénink koordinace oko – ruka

 • poznávání tvarů a barev

 • základy předmatematických dovedností

 • zlepšení pozornosti a soustředění

 • rozvoj slovní zásoby

 • rozvoj sociálních vztahů

 • relaxace a uvolnění

 • zábava a legrace

 

Doporučení k lekcím:

 • Náhradní oblečení na převlečení (včetně ponožek). Děti se během lekce mohou umazat nebo zmáčet. Pracujeme s vodou, barvami a dalšími mokrými pomůckami.

 • Vhodné jsou přezůvky nebo protiskluzové ponožky, ale i zde počítejte s tím, že může dojít k jejich namočení a zašpinění.

 

Pravidla lekcí:

 1. Pokud je stanoviště obsazené, vyberu si zatím jiné nebo počkám, dokud se místo neuvolní.

 2. Pokud opouštím stanoviště, vrátím všechny pomůcky na své místo, aby si další kamarád mohl hned začít hrát. Štětce umyji od barev, zavřu fixy, pastelky vrátím do stojánku, vyhodím odstřižky atd.

 3. Nepřenáším věci z jednoho stanoviště na jiné.

 4. Pokud něco ve větší míře rozliji nebo rozsypu, vezmu hadr nebo smetáček a nepořádek po sobě uklidím.

 5. Dbáme na čisté ruce. Pokud mám ruce zašpiněné, před přesunem na nové stanoviště si je dojdu umýt.

 6. Během lekce mohu odejít svačit ke stolu do prostoru recepce. Pití můžu mít u sebe po celou dobu.