Nová aktivita – Mimi smyslohrátky

pátky 10.45 – 11.30, cena 350,- Kč, pro 6 dětí s rodiči, přihlášky v Auksysu – jednorázové kurzy

5. 1. Zima kolem nás, děti 12 – 18 měsíců, které chodí

2. 2. Karneval, děti 9 – 12 měsíců, které lezou

16. 2. Lidské tělo, děti 12 – 18 měsíců, které chodí