Příspěvek na kurzy a aktivity

Lze čerpat příspěvek na naše kurzy a letní aktivity přes “Darujeme kroužky”